II-ро място за МГ в състезанието ЕЛЕКТРОНИАДА 2022 Печат
Вторник, 15 Март 2022 16:52

На 12 март 2022г. МГ участва в третото издание на състезанието ЕЛЕКТРОНИАДА 2022, (информация тук) организирано от Русенския университет „Ангел Кънчев“, с международно участие на студенти и 24 ученически отбора от цялата страна.

Състезанието се проведе чрез видео-конферентни връзки, в два кръга – теоретичен и приложен, като МГ се яви за първи път и постигна класиране на II-ро място, пореден и абсолютен успех за учениците ни.

mg otbor elektroniada 2022

Математическа гимназия "Академик Кирил Попов" -  Пловдив,

II –ро място с отбор в състав: Димитър Василев от 11 клас, Павел Николов и

Тодор Арнаудов от 12 клас, с ръководител Деница Грозева;


Ръководството на МГ „Академик Кирил Попов“ поздравява участниците.