Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в MГ „Акад. Кирил Попов“ - Пловдив Печат
Четвъртък, 08 Октомври 2020 18:09

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid –

19 в MГ „Акад. Кирил Попов“ - Пловдив


Към дата 08.10.2020 г. са налице данни от медицинските власти:

- за ученик, който е дал положителен тест за Covid – 19. По преценка

на РЗИ - Пловдив не се налага карантиниране на класа;

- трима ученици, които са поставени под карантина, заради контакт с

болен близък от Covid – 19.

Учениците са от различни класове.


Предприети мерки към 08.10.2020г.:

- Извънредна дезинфекция на помещенията.

- Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условията

на Covid – 19 според плана на училището, публикуван на сайта на

училището.

- Лична информираност на учениците от класа на ученика с

положителна проба.

- Поддържане на постоянна връзка с РЗИ – Пловдив.

- Спазване на противоепидимичните мерки за осигуряване

на безопасна среда за провеждане на учебен процес.

- Повторно провеждане на инструктаж за здравословни и

безопасни условия на труд и работа в условията на Covid

– 19 на всички ученици и служители на гимназията.

Последно променен на Четвъртък, 08 Октомври 2020 18:20