СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В МГ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 07 Юли 2022 17:09


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:


  1. Заявление до директора (документът се предоставя в гимназията, кабинет 102);
  2. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование по чл.77, ал.1 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
  3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (документът се предоставя в гимназията, кабинет 102);
  4. Декларация за информирано съгласие, че ученикът ще посещава училище с униформеното облекло на гимназията (документът се предоставя в гимназията, кабинет 102);
  5. Анкетна карта за родител/настойник (документът се предоставя в гимназията, кабинет 102);
  6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
  7. Лична профилактична карта - данни за личния лекар име, адрес, телефон (документът се предоставя в гимназията, кабинет 102).


Записването на приетите ученици в V клас за учебната 2022/2023 година в МГ " Акад. Кирил Попов" - ще бъде в кабинет 102 на гимназията (I-ви етаж) на:

08.07.2022 г. (петък) от 8:30 часа до 17:30 часа;

11.07.2022 г. (понеделник) от 8:30 часа до 17:30 часа.


От канцеларията на МГ